Styret

Revisorer
Valgkomité

Styret 2019 – 2020

Tone Nøtvik Jakobsen (leder)
NRK
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1,
0340 Oslo
Postadresse: NRK ATPS, RM23, P.b. 8500 Majorstuen, 0340 Oslo
tone.notvik.jakobsen@nrk.no
Tlf: 952 45 765 / 23 04 95 32 (jobb)

Jorid Nordal Baumann (styremedlem)
Nasjonalbiblioteket
Seksjon for musikk
Henrik Ibsens gt. 110
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo

Jorunn Eckhoff Færden (kasserer)
Bergen Off. Bibliotek
Musikkavdelingen
Strømgaten 6
5015 Bergen
jorunn@bergenbibliotek.no
Tlf. 55 56 85 80

Knut Tore Abrahamsen (styremedlem)
Tønsberg og Færder bibliotek
Musikkavdelingen
Postboks 2131
3103 Tønsberg
knuta@tnb.no
Tlf. 33 35 49 87

Berit Stifjeld (sekretær)
Nasjonalbiblioteket
Utviklingsseksjonen
Avdeling for tilvekst og kunnskapsorganisering
Berit.Stifjeld@nb.no

Anne Cathrine Johansen (styremedlem/webredaktør)
Deichman
Publikumsseksjonen
Arne Garborgs plass 4
0179 Oslo
anne.cathrine.johansen@deichman.no