Fontes har blitt e-tidsskrift

Tidsskriftet Fontes Artis Musicae er nå elektronisk tilgjengelig. Vi har mottatt følgende e-post fra redaktør James P. Cassaro i Fontes:

Årsmøteinnkalling

Det kalles herved inn til årsmøte i Norsk musikkbibliotekforening, onsdag 27. april 2016, kl. 16.00 på Deichmanske bibliotek, Hovedbiblioteket, Arne Garborgs plass 4, Oslo.

Norsk lydarkivkonferanse 2016

Norsk lydarkivkonferanse arrangeres 17. og 18. oktober 2016 på Marienlyst, Oslo.
NRK er vertskap, og i programkomiteen sitter
Nora Haneborg Finne (NRK)
Vigdis Sjelmo (Rockheim)
Trond Valberg (Nasjonalbiblioteket)
Bjørn Aksdal (Senter for folkemusikk og folkedans)
Ingrid Romarheim Haugen (Norsk musikkbibliotekforening/Nasjonalbiblioteket)

Musikkhylla

Prosjekt Musikkhylla.no er endelig klar for de siste ukene med testing, med alle planlagte modulene på plass.

Prosjektet er en beta, der hensikten er å teste en løsning for «one stop shopping», der brukere kan søke i samtidig i flere kilder (musikkbiblioteker, Spotify, WiMP/TIdal, Urørt, Soundcloud, Bandcamp, YouTube, Naxos). Det er også en redaksjonell del, som er en kombinasjon av musikkbloggene fra bibliotekene i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen, i tillegg til feeds fra Rockepedia, Folkemusikk.no, jazzinorge.no og ballade.no.

Medlemsmøte og konsert

Velkommen til medlemsmøte torsdag 19. november kl. 16.30 i skuespillerfoajeen i NRK. Det blir diskusjon, og det blir foredrag av Erlend Skomsvoll. Etter møtet er det konsert med Kringkastingsorkesteret og Come Shine i Store studio. Tema for medlemsmøtet er «Hva skal Norsk musikkbibliotekforening jobbe med i framtida?»

Hvor ble det av musikken?

Hvor ble det av musikken i Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018?
Ordet «musikk» forekommer kun to ganger i dokumentet Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. Den ene gangen er i eksemplet fra Stormen bibliotek som har tatt med musikk i sine satsningsområder (s. 19), og den andre gangen er der nasjonalbibliotekaren skriver følgende i innledningen (s. 5): «Biblioteket, og da særlig folkebiblioteket i det 21. århundre, vil fortsatt være et sted hvor man kan låne bøker, musikk, film og andre kilder til kunst og kunnskap. Utlånet vil skje på fysiske og digitale plattformer.»

Dette er en interessant uttalelse fra nasjonalbibliotekaren sett i sammenheng med at musikk helt har falt ut av planene som ellers foreligger i strategidokumentet.

Nordisk-Baltisk konferanse avlyst

Den Nordisk-Baltiske musikkbibliotekkonferansen som vi skulle arrangere i Trondheim i oktober er dessverre avlyst.

Årsmøtereferat

Referat fra årsmøtet som ble avholdt på Norges musikkhøgskole 23. april er nå publisert.

Nordisk-Baltisk musikkbibliotekkonferanse

Norsk musikkbibliotekforening arrangerer Nordisk-Baltisk musikkbibliotekkonferanse på Rockheim (Trondheim) 22.-23. oktober 2015

Tema: Musikkbiblioteket: Fra et sted for henting og lån, til et sted for skaping, deling og opplevelse