IAML

IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) er Norsk Musikkbibliotekforenings internasjonale moderforening.

Hvert år arrangeres det en femdagers konferanse om sommeren.
I 2019 er konferansen i Krakow.

IAML