Tidligere handlingsplaner

HANDLINGSPLAN 2018 – 2019

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å:

 • Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
 • Styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I PERIODEN 2018 – 2019 VIL FORENINGEN ARBEIDE SPESIELT MED:

 • ”Emneord for musikkdokument» skal autoriseres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket
 • Jobbe for at innspilt musikk fortsatt skal være gratis tilgjengelig via norske bibliotek
 • Legge til rette for kompetanseheving og et sterkt nettverk blant norske musikkbibliotekarer
 • Stimulere til musikkformidling og samarbeid om dette i norske folkebiblioteker
 • Styrke samarbeidet om konkrete prosjekter og mulige felles kurs med nordiske søsterorganisasjoner.
 • Forberede en avklaring av vår videre tilknytning til moderorganisasjonene Norsk bibliotekforening og IAML.

 

HANDLINGSPLAN 2017 – 2018

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å:

 • Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
 • Styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I PERIODEN 2017 2018 VIL FORENINGEN ARBEIDE SPESIELT MED:

 • ”Emneord for musikkdokument” bør autoriseres, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket
 • Følge opp Nasjonalbibliotekets utvikling av Biblioteksøk med hensyn til musikk
 • Jobbe for at innspilt musikk fortsatt skal være (gratis) tilgjengelig via norske bibliotek
 • Legge til rette for kompetanseheving og et sterkt nettverk blant norske musikkbibliotekarer
 • Undersøke samarbeidsmuligheter for musikkformidling
 • Styrke samarbeidet med søsterorganisasjoner i de andre nordiske landene om konkrete prosjekter og mulige felles kurs.

Handlingsplan 2016 – 2017

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å:

 • Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
 • Styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2016 – 2017 vil foreningen arbeide spesielt med å:

 • Bidra til gjennomføring av Norsk lydarkivkonferanse 2016
 • Forankre «Emneord for musikkdokument» hos Nasjonalbiblioteket
 • Følge opp Nasjonalbibliotekets utvikling av Biblioteksøk, spesielt i forhold til musikk
 • Jobbe for at innspilt musikk fortsatt skal være (gratis) tilgjengelig via norske bibliotek
 • Legge til rette for kompetanseheving og et sterkt nettverk blant norske musikkbibliotekarer
 • Styrke samarbeidet med søsterorganisasjoner i de andre nordiske landene

Handlingsplan 2015 – 2016

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å:
• Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• Styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2015 – 2016 vil foreningen arbeide spesielt med å:
• Forankre ”Emneord for musikkdokument ” hos Nasjonalbiblioteket
• Øke foreningens engasjement i Norsk musikkråd, spesielt ved å engasjere folke- og fylkesbibliotek til å bli samarbeids- og informasjonspartnere for de lokale musikkrådene
• Følge opp Nasjonalbibliotekets utvikling av Biblioteksøk, spesielt i forhold til musikk
• Jobbe for at innspilt musikk fortsatt skal være (gratis) tilgjengelig via norske bibliotek
• Bidra til gjennomføring av Norsk lydarkivkonferanse i 2016

Handlingsplan 2014 – 2015

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å:
• Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• Styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2014 – 2015 vil foreningen arbeide spesielt med å:
• Forankre ”Emneord for musikkdokument ” hos NKKI, samt lage rutiner for oppdatering av denne
• Øke foreningens engasjement i Norsk musikkråd, spesielt ved å engasjere folke- og fylkesbibliotek til å bli samarbeids- og informasjonspartnere for de lokale musikkrådene
• Følge opp Nasjonalbibliotekets utvikling av Biblioteksøk, spesielt i forhold til musikk
• Jobbe for at innspilt musikk fortsatt skal være (gratis) tilgjengelig via norske bibliotek

 

Handlingsplan 2013-2014

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å:

• Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• Styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

 I perioden 2013 – 2014 vil foreningen arbeide spesielt med å:

• Forankre ”Emneord for musikkdokument ” hos NKKI, samt lage rutiner for oppdatering av denne
• Øke foreningens engasjement i Norsk musikkråd, spesielt ved å engasjere folke- og fylkesbibliotek til å bli samarbeids- og informasjonspartnere for de lokale musikkrådene
• Følge opp Nasjonalbibliotekets utvikling av Biblioteksøk, spesielt i forhold til musikk
• Oppfordre Norsk kulturråd og/eller de som får produksjonsstøtte under den nye innkjøpsordningen om å informere bibliotekene om de innspillingene som støttes
• Jobbe med en modell/strategi for samarbeid mellom musikkbibliotekene og leverandører av strømmetjenester

Handlingsplan 2012 – 2013

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å

 •   Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
 •   styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2012 – 2013 vil foreningen arbeide spesielt med å
• forankre ”Emneord for musikkdokument ” hos NKKI, samt lage rutiner for oppdatering av denne
•delta i referansegruppe i oversettelsen av WebDewey for 780
• øke foreningens engasjement i Norsk musikkråd, spesielt ved å engasjere folke- og fylkesbibliotek til å bli samarbeids- og informasjonspartnere for de lokale musikkrådene, gjennomføre et prøveprosjekt 2013.
• følge opp Nasjonalbibliotekets utvikling av Biblioteksøk, spesielt i forhold til musikk
• Oppfordre Norsk kulturråd og/eller de som får produksjonsstøtte under den nye innkjøpsordningen om å informerer bibliotekene om de innspillingene som støttes.

 Handlingsplan 2011 – 2012

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å
• styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2011 – 2012 vil foreningen arbeide spesielt med

 • å publisere Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger på nett
 • arrangere kurset Virtuoso Skills for the Music Enquiries, i samarbeid med HiO
 • øke foreningens engasjement i Norsk musikkråd
 • oppgradere foreningens hjemmeside med RSS-feed til aktuelle musikkbibliotek-saker og opprette en Facebook-profil eller blogg for foreningen
 • følge opp Nasjonalbibliotekets utvikling av Biblioteksøk i forhold til musikksøk

 

Handlingsplan 2008 – 2009

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å
• styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2008 – 2009 vil foreningen arbeide spesielt med
• revisjon av Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger
• informasjon om konsekvenser for musikkbibliotek av den nye opphavsrettsloven
• fortsette arbeidet med å gi ut en revidert nettutgave av Finn musikken
• fortsette samarbeidet med HiO, avd. JBI og andre om undervisning/etterutdanning
i musikkbibliotekarbeid

Handlingsplan 2007 – 2008

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å
• styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2007 – 2008 vil foreningen arbeide spesielt med å
• styrke arbeidet med koordinering og kontinuitet av lydarkivkonferansen
• fortsette arbeidet med revisjon av Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger
• utrede konsekvensene for musikkbibliotekene av EU-direktivet om opphavsrett
• arbeide for å øke rammene for innkjøpsordningen for norske fonogrammer
• arbeide for at LåtLån skal bli en permanent, nasjonal tjeneste
• fortsette arbeidet med å gi ut en revidert nettutgave av Finn Musikken
• fortsette samarbeidet med HiO, avd. JBI om undervisning/etterutdanning i
musikkbibliotekarbeid

Handlingsplan 2006-2007

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å
• styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2006 – 2007 vil foreningen arbeide spesielt med å
• styrke arbeidet med koordinering og kontinuitet av lydarkivkonferansen
• fortsette samarbeidet med HiO, avd. JBI om undervisning/etterutdanning
i musikkbibliotekarbeid
• ta initiativ til en revisjon av Emneord for musikk
• utrede konsekvensene for musikkbibliotekene av EU-direktivet om opphavsrett
• arbeide for å øke rammene for innkjøpsordningen for norske fonogrammer
• arbeide for at LåtLån skal bli en permanent, nasjonal tjeneste
• fullføre arbeidet med å gi ut en revidert nettutgave av Finn Musikken

 

 Handlingsplan 2005 – 2006

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å
• styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2005-2006 vil foreningen arbeide spesielt med å
• Fortsette arbeidet med å få utgitt en ny revidert utgave av ”Finn musikken”
• Utdanning / videreutdanning : Foreningen vil fortsette arbeidet med å styrke utdannings- og etterutdanningstilbud for musikkbibliotekarer både på nasjonalt og regionalt nivå. Nasjonalt primært gjennom samarbeid med HiO/JBI og regionalt ved å oppmuntre lokallag til å holde kurs.
• Når departementet er ferdig med implementeringen av EU-direktivet om opphavsrett, ønsker vi å se nærmere på hva dette innebærer for musikkområdet og ev. hvilke lisensområder som det kan være aktuelt for bibliotek/arkiv å forhandle frem. Vi regner også med at det vil bli behov for mye informasjon ut til miljøet når retningslinjene er kommet på plass.
• Se på oppbevaring, katalogisering og formidling av digitale lydfiler.