Handlingsplaner

HANDLINGSPLAN 2019 – 2020

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å:

  • Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
  • Styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I PERIODEN 2019 – 2020 VIL FORENINGEN ARBEIDE SPESIELT MED:

  • Arbeide for å ferdigstille ”Emneord for musikkdokument» i samarbeid med Bibsys og Bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket
  • Jobbe for at innspilt musikk fortsatt skal være gratis tilgjengelig via norske bibliotek
  • Legge til rette for kompetanseheving og et sterkt nettverk blant norske musikkbibliotekarer
  • Stimulere til musikkformidling og samarbeid om dette i norske folkebiblioteker
  • Styrke samarbeidet om konkrete prosjekter og mulige felles kurs med nordiske søsterorganisasjoner.
  • Avklare vår videre tilknytning til Norsk bibliotekforening.

 

Tidligere handlingsplaner