Bli medlem

Her kan du melde deg inn i Norsk Musikkbibliotekforening.

Kontingentsatser
Institusjonsmedlemmer: 700,-
Personlige medlemmer: 250,-
Pensjonister og studenter: 250,-