Medlemsmøte 20/11-18 AVLYST

Kjære medlemmer i NMBF,
 
Vi inviterer herved til medlemsmøte i NRK tirsdag 20.11. kl. 18.00. Før møtet serverer vi mat og litt drikke fra kl. 16.30.
Sted: NRK Glassgården, Møterom Embla, Inngang ved Fjernsynshuset.
Husk å si fra om du ønsker å spise, og om ev allergier.
 
Kveldens to temaer:
 
1. «Hva kan man gjøre for å bevare musikkens og musikkbibliotekarens plass i folkebibliotekene?»
     Knut Tore Abrahamsen, musikkbibliotekar ved Tønsberg og Færder snakker kort om sitt musikkformidlingskonsept: «Dypdykk i musikkhistorien». Vi får også et innlegg fra et annet folkebibliotek, og åpner for samtale/diskusjon.
 
2. Mulig endring av medlemskapet vårt. Fra Norsk bibliotekforening (NBF) som er vår ene moderforening, har vi fått krav om at alle medlemmer i musikkbibliotekforeningen også må være medlemmer i NBF.
     Dette er ikke egentlig noen ny sak, og var også oppe på et tidligere årsmøte i NMBF (på Musikkhøgskolen). Den gangen ble saken utsatt, da det hadde økonomiske konsekvenser som vi ikke helt kunne forutsi den gangen.
     Men nå har vi fått følgende fra Mariann Schjeide, lederen i NBF: <Vi> «synes <…> det er rimeleg at Norsk Musikkbibliotekforening sine medlemmar betaler for medlemskap hos Norsk Bibliotekforening, slik som til dømes også Norsk Fagbibliotekforening  
     og dei andre spesialgruppene sine medlemmar gjer. Men sidan dette ikkje skal få ein for brå overgang, foreslår vi at dette kan trå i kraft i 2020. Vi håper dette er ei ordning som de finn rimeleg.»
 
En avgjørelse er derfor overmoden, og dette vil bli en hovedsak på vårt årsmøte til våren. Det krever et beslutningsdyktig årsmøte for å gjøre denne typen avgjørelser.
 
Men – hva mener egentlig dere medlemmer? Vi inviterer til DISKUSJON og meningsytring.
 
Våre alternativer er, slik styret i NMBF ser det:
 
  1. Vi går for en anbefaling om at alle medlemmer i NMBF også må være medlemmer i NBF. Per i dag er dette bare et krav vi har satt til styremedlemmer i NMBF. Vi har valgt å si at det er frivillig for øvrige medlemmer. I tilegg er alle medlemmer automatisk medlemmer i IAML, som er vår andre «moderforening». Vi ser på godene vi oppnår i NBF og veier fordeler mot eventuelle ulemper.
 
  1. Mange medlemmer hos oss opplever ikke noen faglig eller personlig binding til NBF, og vi tilrår derfor at NMBF melder seg ut av NBF. Kontingentsatsene vil ligge (tilnærmet) uendret, men det er en mulig fare for deler av vår egenkapital. Styret redegjør for dette alternativet på møtet.
 
  1. Det finnes et tredje alternativ og at vi også melder oss ut av IAML, i den hensikt å spare penger. Styret vil likevel ikke tilrå dette alternativet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *