Det nye styret er på plass

Her er en presentasjon av styremedlemmene

 

Tone Nøtvik Jakobsen, leder
Epost: tone.notvik.jakobsen@nrk.no
Tone Nøtvik Jakobsen Utdannet bibliotekar 1985-1988, musikk mellomfag fra Universitet i Oslo 1988-1990. Begynte å jobbe som musikkbibliotekar i NRK i 1990. Startet i Notebiblioteket, ble bibliotekleder i 1996. Fortsatte i Platebiblioteket, der jeg hadde spesielt ansvar for klassisk musikk og var katalog-ansvarlig 1996-2010. Fra 2006 har jeg jobbet med div digitaliseringsprosjekt, bl.a har vi digitalisert alle NRKs CD-plater inn i et digitalt MusikkArkiv, DMA. Dette er komplett fra ca 2012, men vi jobber fortsatt med å digitalisere vinyl. Fra 2010 systemansvarlig for DMA. Jobbet som produsent for «Ring inn musikken» på P2 i en årrekke. Brenner for bedre utdanning for musikkbibliotekarer, for at vi skal ha et godt nettverk musikkbibliotek imellom, og for at musikk fortsatt skal være en (gratis) del av bibliotektilbudet over hele landet. Tidligere styremedlem 1996-2008
Jorunn Eckhoff Færden, sekretær
Epost: jorunn@bergenbibliotek.no
Jorunn Eckhoff Færden
Etter fullført bibliotekarutdanning ved HIOA i 1996 har jeg jobbet 1998-2003 ved Nasjonalbiblioteket i Oslo hvor jeg katalogiserte plater i nasjonaldiskografien (NORDISKO). Deretter ble det hjembyen Bergen og Musikkavdelingen ved Bergen Off. bibliotek . Fra november 2015 har jeg fungert som fagansvarlig for musikksamlingene, inkludert Griegsamlingen. Etter noen tusen katalogposter innenfor lyd og noter på samvittigheten er vel yrkesskaden et faktum: Jeg har blitt en skikkelig musikk-katalogiseringsnerd. Men jeg ser definitivt også viktigheten av å se opp fra skjermen og ut på publikum. I en tid der musikksamlingene i mange folkebibliotek blir bygget ned er jeg også opptatt av formidling av musikk i folkebibliotek og nødvendigheten av samarbeid mellom bibliotekene.
Liv Kreken, kasserer
Epost: liv.kreken@nb.no
Liv Kreken Kvalnes Eg arbeider som forskingsbibliotekar i musikkseksjonen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Eg er utdanna pedagog og økonom og har arbeidd innanfor desse fagfelta før eg i mange år var tilsett ved Kompetansesenteret for idè- og forretningsutvikling i Oslo, både som informasjonsansvarleg og etter kvart dagleg leiar. Frå 2004 har eg arbeidd med kultur i kommunal forvaltning og musikkråd, samstundes som eg har drive aktiv kulturformidling både som arrangør, administrator om manager for musikk- og sirkusartistar i firmaet Ingen Sjiraffer. Frå 2003 var eg styreleiar ved Norsk visearkiv, der eg i periodar arbeidde inntil 60% med administrative oppgåver. Eg har gitt ut to CDar (Søt & Snill på Normann Records i 2010, og Dim Sum kom på Kirkelig Kulturverksted i 2013). Eg har sidan 1995 vore aktiv i visemiljøet både i Oslo og resten av Norden, og har sete i styret for fleire ulike viseorganisasjonar, til dømes Visens Venner, Nordvisa og Norsk viseakademi.
Anne Cathrine Johansen, styremedlem/SoMe ansvarlig/Webredaktør
Epost: anne.cathrine.johansen@kul.oslo.kommune.no
Anne Cathrine Johansen Musikkbibliotekar på Deichmanske bibliotek siden 2005. Jeg har en bachelor i Bibliotek og informasjonsfag fra HIO, der jeg blant annet har musikkfag i fagkretsen. Utover dette har jeg gått musikklinja på Rud vgs og Viselinja på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. De senere årene har jeg jobbet mye på katalogsiden, og har hatt hovedansvaret for å omklassifisere Deichmans musikksamling til WebDewey. Jeg brenner for at det skal være mulig å finne fram i samlingene våre på en enkel måte, og at våre brukere også skal kunne gjøre dette selv. Rent personlig er det visene jeg brenner for, og har vært styremedlem i Norsk visearkiv, samt i Nordvisa (en nordisk interesseorganisasjon for viser.)
Knut Tore Abrahamsen, styremedlem
Epost: knuta@tnb.no
Knut Tore Abrahamsen
Utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo, tok deretter mastergrad i bibliotek og informasjonsvitenskap ved Bibliotekskolen i København med fordypning i kunnskapsorganisering av musikk. Mitt speciale ble levert i 2004: “Indexing of musical genres : an epistemological perspective”. Jeg har jobbet 5 år på musikkavdelingen på Bekkestua bibliotek (2006-2011) og jobber nå som musikkbibliotekar på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Jeg brenner spesielt for formidling av bibliotekets fysiske musikksamling, blant annet gjennom å finkategorisere cd-samlingen og å drive aktiv formidling i den pågående foredragsserien “Dypdykk i musikkhistorien”, der også lytteopplevelsen står sentralt. Det som har hjulpet meg mest i jobben er at jeg rett og slett elsker å oppdage ny musikk. Jeg ønsker at andre skal oppleve gleden ved å virkelig lytte til og oppdage god musikk og ønsker at folkebiblioteket kan ha denne rollen som musikkinspirator!
Berit Stifjeld, styremedlem
Epost: bstifjeld@gmail.com
 Berit Stifjeld Bibliotekar fra Statens bibliotekhøgskole i 1986, har arbeidet ved Nasjonalbiblioteket fra 1992 til dags dato. Har hele denne perioden arbeidet med ulike typer audiovisuelt materiale, mest musikk. Har gjennom de siste 10–12 årene hatt en hovedbibliotekarstilling i Utviklingsseksjonen i Avdeling for tilvekst og kunnskapsorganisering, fortsatt med utgangspunkt i det audiovisuelle – arbeider med konvertering av data, nye produksjonsløyper mm. I et tidligere liv var jeg vanlig bibliotekar ved Tromsø lærerhøgskole og Tromsø folkebibliotek i noen år, før det igjen noen få måneder ved det som den gang het Statens senter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *