Reisestipender til Lydarkivkonferansen 17.-18. oktober

Musikkbibliotekforeningen har utlyst 4 reisestipender á 2500 kr til årets Lydarkivkonferanse i NRK i Oslo. Her er det bare å kaste seg rundt og søke!

Send søknaden til Norsk musikkbibliotekforening v/ kasserer Jorunn Eckhoff Færden. E-post: jorunn@bergenbibliotek.no

Påmeldingsfristen er i morgen. Vi sees vel der? 🙂

 

Påmelding