Styret

Revisorer
Valgkomité

Styret 2016 – 2017

Tone Nøtvik Jakobsen (leder)
NRK
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1,
0340 Oslo
Postadresse: NRK ATPS, RC41, P.b. 8500 Majorstuen, 0340 Oslo
tone.notvik.jakobsen@nrk.no
Tlf: 952 45 765 / 23 04 95 32 (jobb)

Jorunn Eckhoff Færden
Bergen Off. Bibliotek
Musikkavdelingen
Strømgaten 6
5015 Bergen
jorunn@bergenbibliotek.no
Tlf. 55 56 85 80

Ingrid Romarheim Haugen
Nasjonalbiblioteket, Seksjon for musikk
Henrik Ibsens gt. 110
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Ingrid.Haugen@nb.no
Tlf. 23 27 61 76

Knut Tore Abrahamsen (styremedlem)
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Musikkavdelingen
Postboks 2131
3103 Tønsberg
knuta@tnb.no
Tlf. 33 35 49 87

Olav Nilsen (styremedlem)
Musikk- og filmbiblioteket
Stavanger bibliotek
Postboks 310
4002 Stavanger
olav.nilsen@stavanger-kulturhus.no
Tlf. 99 38 27 76

Ann Kunish
Deichmanske bibliotek