IAML

IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) er Norsk Musikkbibliotekforenings internasjonale moderforening.

Hvert år arrangeres det en femdagers konferanse om sommeren.
I år er konferansen i Roma, 3.- 8. juli.

IAML 2016

IAML 2015

IAML 2014