Handlingsplaner

Handlingsplan 2015 – 2016

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å:
• Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• Styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig

I perioden 2015 – 2016 vil foreningen arbeide spesielt med å:
• Forankre ”Emneord for musikkdokument ” hos Nasjonalbiblioteket
• Øke foreningens engasjement i Norsk musikkråd, spesielt ved å engasjere folke- og fylkesbibliotek til å bli samarbeids- og informasjonspartnere for de lokale musikkrådene
• Følge opp Nasjonalbibliotekets utvikling av Biblioteksøk, spesielt i forhold til musikk
• Jobbe for at innspilt musikk fortsatt skal være (gratis) tilgjengelig via norske bibliotek
• Bidra til gjennomføring av Norsk lydarkivkonferanse i 2016

 

 

Tidligere handlingsplaner