Arkiv: Nyhet

Det nye styret er på plass

Her er en presentasjon av styremedlemmene   Tone Nøtvik Jakobsen, leder Epost: tone.notvik.jakobsen@nrk.no Utdannet bibliotekar 1985-1988, musikk mellomfag fra Universitet i Oslo 1988-1990. Begynte å jobbe som musikkbibliotekar i NRK i 1990. Startet i Notebiblioteket, ble bibliotekleder i 1996. Fortsatte i Platebiblioteket, der jeg hadde spesielt ansvar for klassisk musikk og var katalog-ansvarlig 1996-2010. Fra … Fortsett å lese Det nye styret er på plass

Reisestipender 2017

Vi minner om reisestipender for å delta på det nordiske IAML-kurset for musikkbibliotekarer i Gøteborg i juni. Program vedlagt her. Mark_the_music_v2. 6 stipender a kr 2500 til IAML Gøteborg = 15 000 Behandlingen skjer etter «først-til-mølla»-prinsippet og behandles fortløpende i styret. Fortsatt er 5 stipender ledige.

Visste du? Musikkbibliotekforeningen har fått nytt styre!

Her er en presentasjon av styremedlemmene   Tone Nøtvik Jakobsen, leder Epost: tone.notvik.jakobsen@nrk.no Utdannet bibliotekar 1985-1988, musikk mellomfag fra Universitet i Oslo 1988-1990. Begynte å jobbe som musikkbibliotekar i NRK i 1990. Startet i Notebiblioteket, ble bibliotekleder i 1996. Fortsatte i Platebiblioteket, der jeg hadde spesielt ansvar for klassisk musikk og var katalog-ansvarlig 1996-2010. Fra … Fortsett å lese Visste du? Musikkbibliotekforeningen har fått nytt styre!

Norsk lydarkivkonferanse 2016

Norsk lydarkivkonferanse arrangeres 17. og 18. oktober 2016 på Marienlyst, Oslo.
NRK er vertskap, og i programkomiteen sitter
Nora Haneborg Finne (NRK)
Vigdis Sjelmo (Rockheim)
Trond Valberg (Nasjonalbiblioteket)
Bjørn Aksdal (Senter for folkemusikk og folkedans)
Ingrid Romarheim Haugen (Norsk musikkbibliotekforening/Nasjonalbiblioteket)

Hvor ble det av musikken?

Hvor ble det av musikken i Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018?
Ordet «musikk» forekommer kun to ganger i dokumentet Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. Den ene gangen er i eksemplet fra Stormen bibliotek som har tatt med musikk i sine satsningsområder (s. 19), og den andre gangen er der nasjonalbibliotekaren skriver følgende i innledningen (s. 5): «Biblioteket, og da særlig folkebiblioteket i det 21. århundre, vil fortsatt være et sted hvor man kan låne bøker, musikk, film og andre kilder til kunst og kunnskap. Utlånet vil skje på fysiske og digitale plattformer.»

Dette er en interessant uttalelse fra nasjonalbibliotekaren sett i sammenheng med at musikk helt har falt ut av planene som ellers foreligger i strategidokumentet.

Rikskonsertene avvikler musikkbiblioteket

Tidligere musikkbibliotekar i Rikskonsertene, Ingrid Espedalen, forteller i en e-post til Norsk musikkbibliotekforening at musikkbibliotektjenesten i Rikskonsertene dessverre er nedlagt.

IAML 2014

I år arrangeres den årlige IAML-konferansen i Antwerpen, 13. – 18. juli          

Kronikk på Ballade.no

Stilner musikken i norske bibliotek? spør leder i NMBF, Frida Kristine Røsand, på Ballade.no i dag. Stilner musikken i norske bibliotek? Et betimelig spørsmål siden det nå er to år siden det ble slutt på en ordning som hadde som mål «å øke kjennskapen til – og spredningen av norsk musikk» da den ble etablert … Fortsett å lese Kronikk på Ballade.no